Forside af FE's beretning 2021-2022.

   

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) udgiver i dag sin beretning, INDBLIK, som udkommer hvert andet år. Som navnet antyder, åbner vi døren lidt på klem til FE og giver offentligheden et indblik i nogle af de metoder og kapaciteter, vi anvender for at beskytte Danmark og danske interesser.

FE er en unik arbejdsplads med helt særlige opgaver, som vi sjældent fortæller omverdenen om. Men i INDBLIK kan du læse en række artikler om nogle af FE’s arbejdsopgaver de seneste to år samt møde medarbejdere, der fortæller om deres opgaver og særlige arbejdsvilkår.

Fungerende chef for FE, Svend Larsen, siger:

”De seneste år har særligt Ruslands invasion af Ukraine fyldt meget - også for FE. Det er samtidig en periode, hvor vi i FE har ansat mange nye kollegaer og for alvor inddraget AI og machine learning i vores arbejde. Alt sammen for at kunne løse vores kerneopgave bedst muligt som efterretningstjeneste.”

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) siger:

”INDBLIK er med til at synliggøre FE som arbejdsplads. Den skitserer FE’s fokusområder og arbejde for offentligheden og bidrager dermed til en bredere forståelse af efterretningstjenestens virke. Denne udgave af INDBLIK dækker over en tid, hvor særligt én begivenhed har været altoverskyggende – den russiske invasion af Ukraine”.

Hovedtemaerne for denne udgave af INDBLIK kredser om betydningen af den ændrede sikkerhedspolitiske dagsorden i verden, FE’s støtte til Forsvaret, FE som højteknologisk arbejdsplads – samt hvordan det er at arbejde i FE.

Du kan læse INDBLIK som pdf her.