Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) noterer sig konklusionerne i Tilsynet med Efterretningstjenesternes (TET) årsredegørelser vedrørende FE og Center for Cybersikkerhed (CFCS).

Ud af de 30 kontroller hos FE gav 21 ikke anledning til bemærkninger. Den væsentligste kritik af FE handler om manglende sletning af oplysninger i FE’s systemer inden slettefristen på 15 år. Hos CFCS, der er en del af FE, blev der gennemført 11 kontroller i løbet af 2023, og ingen af dem gav anledning til bemærkning fra TET.

Juridisk chef i FE, Esben Haugland, siger:

”Når man som FE er tillagt helt særlige beføjelser i lovgivningen, er det vigtigt for tilliden til os, at et uafhængigt tilsyn kontrollerer os. Vi har over de seneste år styrket vores arbejde med compliance i alle dele af FE, og vi er glade for, at dette også afspejles i tilsynets kontrol af os.”

FAKTA

FE er Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste. FE’s efterretningsmæssige virksomhed er rettet mod forhold i udlandet, og den altdominerende del af de rådata, som FE indhenter, vedrører derfor udenlandske forhold.

Center for Cybersikkerheds (CFCS) opgaver er selvstændigt reguleret i CFCS-loven. Den efterretningsmæssige del af FE har ikke adgang til søgning i de data, som CFCS har tilvejebragt ved indgreb i meddelelseshemmeligheden i medfør af CFCS-loven.

Tilsynet med Efterretningstjenesternes opgave i forhold til FE er at påse, at FE i relation til i Danmark hjemmehørende personer og personer, der opholder sig i Danmark, overholder reglerne i FE-loven og regler udstedt i medfør heraf.

I forhold til CFCS har tilsynet til opgave at påse, at centeret behandler oplysninger om fysiske personer i overensstemmelse med reglerne herom i CFCS-loven og regler udstedt i medfør heraf.

Tilsynet afgiver årligt en redegørelse om sin kontrol med henholdsvis FE og CFCS til forsvarsministeren. Redegørelserne forelægges af forsvarsministeren for Folketingets udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester (Kontroludvalget). Redegørelserne offentliggøres.

Tilsynets kontrolmetode er nærmere beskrevet i tilsynets årsredegørelser.