Særlige vilkår og øget kontrol

Vi har som efterretningstjeneste særlige muligheder for at få adgang til informationer, der ikke er alment tilgængelige, og som andre gerne vil holde hemmelige.

Hensynet til kilder, samarbejdspartnere, personale og kapaciteter som teknologi og metoder sætter nogle klare grænser for, hvilken information FE kan offentliggøre og samtidig løse vores opgaver. Personer eller organisationer, der udgør en potentiel trussel mod Danmark, skal ikke have mulighed for at få indsigt i vores kendskab til deres aktiviteter eller deres kommunikationsform.

Alle disse forhold indgår i vores overvejelser, når vi skal vurdere, hvilke og hvor mange oplysninger vi kan videregive til offentligheden.

De særlige vilkår, der gælder for en efterretningstjeneste som FE, indebærer, at FE som udgangspunkt er undtaget almindelig offentlig indsigt. Det betyder imidlertid ikke, at FE er undtaget uafhængig kontrol – tværtimod. De særlige beføjelser, FE er tillagt, afspejles af den særlige kontrol, der føres med vores arbejde.