Et billede af et paragraftegn

   

FE er reguleret af:

  • Bekendtgørelse nr. 1287 af 28. november 2017 af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) med senere ændringer (FE-loven).
  • Bekendtgørelse nr. 1028 af 11. juli 2018 om behandlingssikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger.
  • Bekendtgørelse nr. 836 af 7. august 2019 af lov om Center for Cybersikkerhed (CFCS-loven). Læs mere om øvrig lovgivning vedrørende centeret under centerets lovgivning.

FE-loven fastsætter rammerne for, hvordan vi må tilvejebringe, behandle og videregive personoplysninger, herunder særligt oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer.

Endvidere fastsætter FE-loven, at det uafhængige kontrolorgan, Tilsynet med Efterretningstjenesterne, skal føre tilsyn med FE’s behandling af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer.

I Danmark hjemme hørende...

"I Danmark hjemme hørende fysiske og juridiske personer”
Et juridisk udtryk, som navnlig omfatter:

  • Danske statsborgere
  • Udenlandske statsborgere, der har ret til ophold i Danmark og er tilmeldt folkeregistret
  • Asylansøgere med kendt ophold i Danmark i mere end seks måneder
  • Virksomheder, foreninger og organisationer, der i kraft af deres hovedkontor m.v. har deres overvejende tilknytning til Danmark
Sidst opdateret 11. maj, 2020 - Kl. 12.59