""

I Efterretningsmæssig Risikovurdering har Forsvarets Efterretningstjeneste samlet et billede af de vigtigste trusler og andre forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed og strategiske interesser.

”I risikovurderingen for 2019 pegede vi på, at den verdensorden, som har været gældende i de sidste mange årtier, er under pres. Denne udvikling er fortsat, og der sker desuden i disse år en forskydning i magtforholdet mellem stormagterne USA, Kina og Rusland, som udfordrer vestlige alliancer og idealer. COVID-19-pandemien – og den deraf følgende økonomiske krise – har i 2020 yderligere forstærket disse tendenser,” siger Svend Larsen, der er fungerende chef for Forsvarets Efterretningstjeneste.

Svend Larsen fortsætter: ”Risikovurderingen er skrevet på baggrund af et omfattende efterretningsmæssigt grundlag, som er tilvejebragt gennem FE’s indhentning og analyse – både på egen hånd og i samarbejde med vores partnere. I risikovurderingen giver vi offentligheden et indblik i vores vurderinger af udviklinger og områder i en verden under forandring, som i særlig grad påvirker Danmarks sikkerhedsmæssige situation og interesser.”

Hovedfokus i risikovurderingen er derfor fortsat situationen i Arktis, Rusland, Kina, cybertruslen og terrortruslen.

I disse år har stormagterne i stigende grad fokus på Arktis, og udviklingen er kendetegnet ved et anspændt forhold mellem USA, Kina og Rusland. Rusland vil fortsat være en betydelig sikkerhedspolitisk udfordring for Vesten og for Danmark, samtidig med at Kina øger sin indflydelse både regionalt og globalt og dermed får en stadig stigende betydning. Cybertruslen er reel og konkret hver eneste dag, og både staters og kriminelles cyberangreb er fortsat blandt de mest alvorlige trusler mod Danmark. Endelig har terrorangrebene i Europa i efteråret 2020 med al tydelighed vist, at terrortruslen fortsat er alvorlig.

I tillæg til disse hovedprioriteter er der en række områder af verden, som fortsat vil give Danmark udenrigs- og sikkerhedspolitiske udfordringer. Det gælder Mellemøsten og Nordafrika, Vestafrika og Afghanistan, der behandles i hver sit kapitel.

Læs hele risikovurderingen eller hent den som PDF