Organisationsdiagram

   

De fleste af vores medarbejdere arbejder i FE’s bygninger i Kastellet, på Amager og i Holsteinsgade på Østerbro i København. Derudover har FE indhentningsstationer på Amager og ved Hjørring.

FE’s direktion består af chefen for FE og cheferne for hver af de seks sektorer.

Organisation

Sektoren samler størstedelen af FE’s efterretningsmæssige kompetencer og sikrer et tæt samarbejde gennem hele vores efterretningskredsløb. Sektoren sikrer løbende data- og informationsindhentning fra relevante kilder og genererer analyser og viden til vores kunder.

Centeret er national it-sikkerhedsmyndighed og nationalt kompetencecenter på cybersikkerhedsområdet og understøtter informationssikkerhedsniveauet i den digitale infrastruktur, som samfundsvigtige funktioner er afhængige af. Det sker bl.a. gennem rådgivning, vejledning og monitorering af myndigheder og virksomheders netværkskommunikation for at forhindre cyberangreb. Centeret er desuden myndighed for informationssikkerhed og beredskab på teleområdet.

Sektoren samler en række områder og opgaver, der har direkte eller indirekte sammenhæng med støtten til Forsvaret og NATO. Sektoren er ansvarlig for den militære efterretningstjeneste, militære cyberoperationer og den militære sikkerhedstjeneste

Sektoren sikrer en tæt kobling mellem operative behov og juridisk rådgivning og compliance. Derudover varetager sektoren den daglige ledelsesbetjening, den interne og eksterne kommunikation samt FE’s partnersamarbejde.

Sektoren samler en række centrale stabsfunktioner og sikrer tværgående ydelser, herunder HR-, økonomi og porteføljestyringsfunktioner.

Data, It og Avanceret Teknologi er ansvarlig for at udvikle og vedligeholde FE’s data og teknologi infrastruktur, så den opfylder vores nuværende og fremtidige behov for at levere de bedste efterretninger til Danmarks sikkerhed.

Sidst opdateret 11. maj, 2020 - Kl. 12.41