Organisationsdiagram

   

De fleste af vores medarbejdere arbejder i FE’s bygninger på Kastellet, Amager og i Holsteinsgade på Østerbro i København. Derudover har FE indhentningsstationer på Amager og ved Hjørring.

FE’s direktion består af chefen for FE og en chef for hver af de seks sektorer.

 

 

Organisation

Sektoren for efterretning samler størstedelen af FE’s efterretningsmæssige kompetencer og har tre hovedopgaver: vidensopbygning, varsling og modvirkningsindsats. Sektoren indhenter med sine forskellige kapaciteter data og informationer, som bearbejdes og omdannes til analyser og viden. Meget af denne viden danner grundlag for de varslinger, som FE løbende leverer til sine kunder.

Center for Cybersikkerhed medvirker blandt andet til at styrke cybersikkerheden i de samfundsvigtige sektorer. Det sker f.eks. gennem rådgivning og monitorering af myndigheder og virksomheders netværkskommunikation for at imødegå de mest avancerede cyberangreb. Centeret er desuden myndighed for informationssikkerhed og beredskab på teleområdet.

Sektoren har ansvaret for at støtte Forsvaret og NATO og har blandt andet ansvaret for:

  • Den militære sikkerhed inden for Forsvarsministeriets område
  • At yde efterretningsmæssig støtte til militære operationer
  • At støtte Forsvaret med både offensive og defensive cyberoperationer (Computer Network Operations, CNO) i forbindelse med militære operationer.

Jura og Ledelsesstøtte har ansvaret for de juridiske opgaver i FE, at bistå direktionen, at koordinere betjeningen af Forsvarsministeriet, at håndtere presse og kommunikation og at varetage forbindelsen til FE’s udenlandske samarbejdspartnere.

Sektoren understøtter hele FE og samler en række centrale stabsfunktioner. Sektoren har ansvaret for HR, økonomi og FE’s udviklingsopgaver. Herudover har stabssektoren ansvaret for FE’s interne sikkerhed.

Sektoren for data, it og avanceret teknologi har ansvaret for at udvikle og vedligeholde FE’s data- og teknologinfrastruktur. Herudover står sektoren for drift og udvikling af it-systemer og applikationer og for den interne it-sikkerhed.

Sidst opdateret 11. maj, 2020 - Kl. 12.41