En grafik af en kongekrone på en mørk baggrund

   

Vores varslinger drejer sig ofte om højaktuelle forhold. Men vi arbejder også med mere langsigtede strategiske analyser og vurderinger af tendenser, der kan udvikle sig til trusler mod Danmark og danske interesser.

Produkterne udarbejdes ud fra vores oplysninger om udvalgte landes og regioners politiske, økonomiske og militære forhold og om områder som terror- og cybertrusler.

Det gør os i stand til at informere og varsle vores kunder om forskellige staters og andre aktørers hensigter, kapaciteter og adfærd. Informationer af denne type øger regeringens indsigt i de pågældende landes hensigter og adfærd. Derudover bidrager det til, at Danmark som suveræn stat kan føre sin udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik på grundlag af selvstændige, nationale efterretningsmæssige vurderinger.

En stor del af vores produkter varsler om specifikke angreb, som har betydning f.eks. for udsendte styrker. I forhold til terror- og cybertrusler skal vi ikke blot kunne varsle, men også bidrage til at modvirke angreb mod Danmark og danske interesser.

Vi leverer rapporter til vores kunder mange gange om ugen. Vores produkter omfatter både skriftlige rapporter, mundtlige briefinger og operative indgreb.

De fleste af vores produkter er klassificerede. For at få adgang til disse informationer skal læseren derfor have en sikkerhedsgodkendelse.

Efterretningsmæssig Risikovurdering
Vores årlige publikation Efterretningsmæssig Risikovurdering er overordnede efterretningsmæssige vurderinger i en ikke-klassificeret version. Risikovurderingen samler et billede af de vigtigste trusler og andre forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed.

FE skriver to typer af ikke-klassificerede trusselsvurderinger, som publiceres her på hjemmesiden. Den ene type udarbejdes som en del af Folketingets grundlag for beslutning om at indsætte danske militære bidrag i forbindelse med internationale operationer. Den anden type angår cybertruslen mod Danmark generelt og specifikt mod de samfundskritiske sektorer.

FE’s Center for Cybersikkerhed (CFCS) udsender derudover løbende ikke-klassificerede varsler om cyberangreb til myndigheder og virksomheder. Nogle af disse varsler bliver offentliggjort på CFCS’ hjemmeside. Her offentliggør CFCS også undersøgelsesrapporter og vejledninger med konkrete råd til, hvordan myndigheder, virksomheder og borgere kan øge den digitale robusthed.

FE's kunder

  • Udenrigsministeriet
  • Forsvarsministeriet
  • Forsvaret
  • Den kritiske infrastruktur
  • PET

På cyberområdet har vi desuden:

  • Regioner og kommuner
  • Private virksomheder inden for de seks samfundskritiske sektorer: Energi-, finans-,sundheds-, søfarts-, tele- og transportsektoren
Sidst opdateret 19. maj, 2020 - Kl. 11.21