Et billede af to hænder i et håndtryk

   

Det er vores opgave at beskytte Danmark ved at overvåge trusler, der kommer udefra.

PET tager sig af at overvåge og bekæmpe trusler mod Danmarks indre sikkerhed, og det er CTA´s opgave at analysere terrortruslen i eller mod Danmark. Vi lever i en kompleks verden, hvor trusler mod Danmark og allierede nationers sikkerhed ikke altid klart kan adskilles som eksterne eller interne. Derfor er det vigtigt med et tæt samarbejde mellem tjenesterne på alle niveauer.

Udenlandsk samarbejde
Samarbejdet med efterretningstjenester i andre lande bidrager til en bedre forståelse af de komplekse trusselsbilleder, der ofte overskrider landegrænser. Derfor prioriterer vi vores samarbejde med udenlandske partnere højt.

Samarbejdet med partnertjenester kan være både bilateralt og multilateralt og bl.a. have fokus på særlige indhentningsmetoder, teknologier og kapaciteter.

Vi indgår også i partnerrelationer, hvor partnere deler efterretninger om specifikke trusler, ligesom partnersamarbejde kan have en karakter og dybde, så det udmønter sig i egentlige fælles operationer.

Bygger på tillid og fortrolighed
Vores partnersamarbejde er baseret på troværdighed, tillid og fortrolighed. Det gælder både i forhold til de udvekslede oplysninger eller metoder og i forhold til eksistensen af selve samarbejdsrelationen. Det er en meget vigtig spilleregel, at vi hverken be- eller afkræfter eksistensen af et partnersamarbejde - heller ikke over for øvrige partnere.

Hvis vores partnere får indtryk af, at vi ikke kan opretholde den fulde fortrolighed, vil relationen kunne tage skade. Det gælder ikke kun i forhold til den partner, der oplever manglende diskretion, men også i forhold til FE’s øvrige partnere.

Sidst opdateret 19. maj, 2020 - Kl. 11.16