Et billede af en hånd, der skriver med en kuglepen

   

Jo større sikkerhed og præcision vi kan frembringe, jo større er nytten af FE’s produkter.

Validering
For at sikre troværdigheden af efterretningsgrundlaget arbejder FE med strukturerede metoder til at analysere de indhentede oplysninger. FE vurderer kontinuerligt kildernes pålidelighed og oprindelsen af de oplysninger, der kommer fra dem.

Dernæst vurderer vi troværdigheden af den enkelte oplysning. Det kalder vi validering. Vores evne til målrettet at validere oplysninger ved hjælp af vores øvrige kilder og indhentningsformer er afgørende. Ofte har vi også mulighed for at udføre omfangsrig validering af oplysninger ved hjælp af frit tilgængelige metadata på internettet. De validerede oplysninger er udgangspunkt for det videre analysearbejde, som i sidste ende fører til udarbejdelse af efterretninger til brug for vores kunder.

Graden af sikkerhed i vurderingerne
Det er kun sjældent, at en efterretningstjeneste kan give en vurdering, uden at der er elementer af usikkerhed i den. Derfor forsøger analytikerne at gøre det klart for læserne, hvilken sikkerhed de tillægger deres vurderinger. Det sker ved, at de udtrykker sig på en standardiseret måde og bruger de samme vendinger, når de vil give udtryk for den samme grad af sikkerhed.

FE bruger derfor fastlagte udtryk for graden af sikkerhed i form af fem sandsynlighedsgrader. En sandsynlighedsgrad er udtryk for et skøn, ikke en beregnet statistisk sandsynlighed. Skønnet afhænger af, hvor godt et efterretningsmæssigt grundlag der er, og hvor komplekst emnet er.

FE 's skala for sandsynlighed


Trusselsniveauer 
Når vi udsender situations- og trusselsvurderinger, bruges fem betegnelser for trusselsniveauer, som går fra INGEN til MEGET HØJ.

  • INGEN: Der er ingen tegn på en trussel. Der er ingen aktør, der både har kapacitet til og intention om angreb/skadelig aktivitet.
  • LAV: En eller flere aktører har kapacitet til og intention om angreb/skadelig aktivitet. Men enten er kapaciteten eller intentionen eller begge dele begrænset.
  • MIDDEL: En eller flere aktører har kapacitet til og intention om angreb/skadelig aktivitet. Men der er ikke indikationer på specifik planlægning af angreb/skadelig aktivitet.
  • HØJ: En eller flere aktører har kapacitet til og foretager specifik planlægning af angreb/skadelig aktivitet, eller har allerede gennemført eller forsøgt angreb/skadelig aktivitet.
  • MEGET HØJ: Der er enten oplysninger om, at en eller flere aktører iværksætter angreb/skadelig aktivitet, herunder oplysninger om tid og mål, eller en eller flere aktører iværksætter kontinuerligt angreb/skadelig aktivitet.

Et givent trusselsniveau er udtryk for FE’s vurdering af aktørers intention, kapacitet og aktivitet på baggrund af de tilgængelige oplysninger.

Trusselsniveauer

Der er ingen tegn på en trussel. Der er ingen aktør, der både har kapacitet til og intention om angreb/skadelig aktivitet.

En eller flere aktører har kapacitet til og intention om angreb/skadelig aktivitet. Men enten er kapaciteten eller intentionen eller begge dele begrænset.

En eller flere aktører har kapacitet til og intention om angreb/skadelig aktivitet. Men der er ikke indikationer på specifik planlægning af angreb/skadelig aktivitet.

En eller flere aktører har kapacitet til og foretager specifik planlægning af angreb/skadelig aktivitet, eller har allerede gennemført eller forsøgt angreb/skadelig aktivitet.

Der er enten oplysninger om, at en eller flere aktører iværksætter angreb/skadelig aktivitet, herunder oplysninger om tid og mål, eller en eller flere aktører iværksætter kontinuerligt angreb/skadelig aktivitet.

Sidst opdateret 11. maj, 2020 - Kl. 12.42