UDSYN forside

I UDSYN kan du læse om strategiske aktører, der i kraft af deres adfærd udgør trusler eller risici for Danmark og Danmarks sikkerhedspolitiske råderum, om væsentlige konflikt- og kriseområder af betydning for dansk sikkerhed, herunder områder hvor danske styrker er udsendt, og om terrornetværk i udlandet, som truer Danmark og danske interesser.

Du kan også læse vores vurdering af, hvordan de storpolitiske forandringer og dynamikker kan ændre de udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske vilkår for Danmark. Det gælder særligt Ruslands og Kinas magt, som til dels øges på bekostning af USA’s og Vestens politiske, økonomiske og militære indflydelse i verden.

  • Udgiver

    Forsvarets Efterretningstjeneste

  • Udgivelsesdato

    21. december, 2021

Hent publikation