FE har følgende vurdering af niveauerne i truslerne mod de danske styrker i Afghanistan:

Den generelle angrebstrussel i Afghanistan er HØJ, og i Kabul er den ligeledes HØJ. Truslen for angreb mod enkeltkøretøjer og kolonner, herunder angreb med IED, i Kabul er HØJ. Truslen for angreb mod enkelte højt profilerede installationer i Kabul kan i perioder være MEGET HØJ.

Truslen mod luftfartøjer, der flyver i lav højde under 3.000 fod AGL (Above Ground Level), er MIDDEL for Hamid Karzai International Airport (HKIA).

FE vurderer, at kidnapningstruslen i Kabul er HØJ.

  • FE vurderer, at truslen fra indirekte skydning i Kabul er HØJ.
  • FE vurderer, at insidertruslen i Kabul er MIDDEL.
  • FE vurderer, at spionagetruslen er HØJ.FE vurderer, at truslen for civile uroligheder er LAV.
  • Udgiver

    Forsvarets Efterretningstjeneste

  • Udgivelsesdato

    9. juni, 2020

Hent publikation

Trusselsniveauer

Der er ingen indikationer på en trussel. Der er ikke erkendt kapacitet eller hensigt. Angreb/skadevoldende aktivitet er usandsynlig.

Der er en potentiel trussel. Der er en begrænset kapacitet og/eller hensigt. Angreb/skadevoldende aktivitet er mindre sandsynlig.

Der er en generel trussel. Der er kapacitet og/eller hensigt og mulig planlægning. Angreb/skadevoldende aktivitet er mulig.

Der er en erkendt trussel. Der er kapacitet, hensigt og planlægning. Angreb/skadevoldende aktivitet er sandsynlig.

Der er en specifik trussel. Der er kapacitet, hensigt, planlægning og mulig iværksættelse. Angreb/skadevoldende aktivitet er meget sandsynlig.