Efter en række militære konfrontationer mellem Iran og USA i 2019 og begyndelsen af 2020 er den aktuelle sikkerhedssituation i Hormuz-strædet, den Persiske Golf og Oman-bugten karakteriseret af en skrøbelig stabilitet. De stærke spændinger mellem Iran og USA kombineret med kompleksiteten i luftrummet over og farvandet i og omkring Hormuz-strædet kan dog med kort eller intet varsel resultater i nye konfrontationer.

Det er sandsynligt, at situationen indebærer risiko for fejlfortolkninger og utilsigtede hændelser. 

  • Udgiver

  • Udgivelsesdato

    9. juni, 2020

Hent publikation

Trusselsniveauer

Der er ingen tegn på en trussel. Der er ingen aktør, der både har kapacitet til og intention om angreb/skadelig aktivitet.

En eller flere aktører har kapacitet til og intention om angreb/skadelig aktivitet. Men enten er kapaciteten eller intentionen eller begge dele begrænset.

En eller flere aktører har kapacitet til og intention om angreb/skadelig aktivitet. Men der er ikke indikationer på specifik planlægning af angreb/skadelig aktivitet.

En eller flere aktører har kapacitet til og foretager specifik planlægning af angreb/skadelig aktivitet, eller har allerede gennemført eller forsøgt angreb/skadelig aktivitet.

Der er enten oplysninger om, at en eller flere aktører iværksætter angreb/skadelig aktivitet, herunder oplysninger om tid og mål, eller en eller flere aktører iværksætter kontinuerligt angreb/skadelig aktivitet.