FE har ingen oplysninger om konkrete trusler mod danske flådefartøjer og andet militært personel i Middelhavet.

FE vurderer, at militante islamistiske grupper har intention om at angribe fartøjer i territorialfarvandene langs den nordafrikanske kyst og langs kystlinjen i det østlige Middelhav.

FE har dog ingen oplysninger om konkret terrorplanlægning mod maritime mål i dette område. Der er en konstant og specifik trussel fra cyberspionage mod Forsvaret.

Der er ligeledes en konstant trussel fra cyberkriminalitet.

  • Udgiver

    Forsvarets Efterretningstjeneste

  • Udgivelsesdato

    9. juni, 2020

Hent publikation

Trusselsniveauer

Der er ingen tegn på en trussel. Der er ingen aktør, der både har kapacitet til og intention om angreb/skadelig aktivitet.

En eller flere aktører har kapacitet til og intention om angreb/skadelig aktivitet. Men enten er kapaciteten eller intentionen eller begge dele begrænset.

En eller flere aktører har kapacitet til og intention om angreb/skadelig aktivitet. Men der er ikke indikationer på specifik planlægning af angreb/skadelig aktivitet.

En eller flere aktører har kapacitet til og foretager specifik planlægning af angreb/skadelig aktivitet, eller har allerede gennemført eller forsøgt angreb/skadelig aktivitet.

Der er enten oplysninger om, at en eller flere aktører iværksætter angreb/skadelig aktivitet, herunder oplysninger om tid og mål, eller en eller flere aktører iværksætter kontinuerligt angreb/skadelig aktivitet.