FE har ingen oplysninger om konkrete terrortrusler mod danske militærfartøjer i Middelhavet, Suez-kanalen, Rødehavet, Det Indiske Ocean eller Den Persiske Golf.

FE vurderer dog, at militante, islamistiske grupper har grundlæggende vilje til at angribe skibe og fartøjer i Libyens, Ægyptens og Yemens kystnære farvande.

Det er muligt, at militante, islamistiske grupper i Ægypten kan angribe skibe og fartøjer, der passerer gennem Suez-kanalen.

Det er usandsynligt, at fremmede stater vil gennemføre fysiske angreb mod danske militærfartøjer, der opererer i internationalt farvand i Middelhavet.

Det er mindre sandsynligt, at fremmede stater vil gennemføre fysiske angreb mod danske militærfartøjer, der opererer i Den Persiske Golf.

Det er muligt, at en igangværende væbnet konflikt i Yemen kan føre til utilsigtede angreb mod danske militærfartøjer, der opererer i den sydlige del af Rødehavet.

Der er en konstant og specifik trussel fra cyberspionage mod Forsvaret, og en potentiel trussel fra cyberaktivisme samt fra cyberterror.

  • Udgiver

  • Udgivelsesdato

    9. juni, 2020

Hent publikation

Trusselsniveauer

Der er ingen tegn på en trussel. Der er ingen aktør, der både har kapacitet til og intention om angreb/skadelig aktivitet.

En eller flere aktører har kapacitet til og intention om angreb/skadelig aktivitet. Men enten er kapaciteten eller intentionen eller begge dele begrænset.

En eller flere aktører har kapacitet til og intention om angreb/skadelig aktivitet. Men der er ikke indikationer på specifik planlægning af angreb/skadelig aktivitet.

En eller flere aktører har kapacitet til og foretager specifik planlægning af angreb/skadelig aktivitet, eller har allerede gennemført eller forsøgt angreb/skadelig aktivitet.

Der er enten oplysninger om, at en eller flere aktører iværksætter angreb/skadelig aktivitet, herunder oplysninger om tid og mål, eller en eller flere aktører iværksætter kontinuerligt angreb/skadelig aktivitet.