FE og PET har udarbejdet en fælles trusselsvurdering af sandsynligheden for, at der gennemføres påvirkningskampagner mod valget. Påvirkningskampagner handler om statslige aktørers aktiviteter i forhold til at påvirke f.eks. den almene meningsdannelse, politiske beslutningsprocesser eller omverdens syn på Danmark.

  • Udgiver

    Forsvarets Efterretningstjeneste

  • Udgivelsesdato

    7. oktober, 2022

Hent publikation