""
Forsvarets Efterretningstjeneste

Forsvarets Efterretningstjeneste er Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste og beskytter Danmark og danske interesser.

FE gør Danmark sikkert

Det er Forsvarets Efterretningstjenestes opgave at medvirke til at forebygge og modvirke trusler mod Danmark og danske interesser. Det gør vi ved at indhente, analysere og formidle oplysninger om forhold i udlandet, som har betydning for Danmark og danske interesser. Vores arbejde retter sig derfor mod udlandet og de områder, hvor vi på baggrund af vores analyser ser truslerne komme fra.

Vores produkter

FE leverer hver uge en lang række produkter til vores forskellige kunder. De fleste af dem er fortrolige, og det kræver sikkerhedsgodkendelse at læse dem.

Men vi udgiver også en række uklassificerede rapporter, som du kan finde her. Det drejer sig om vores årlige efterretningsmæssige risikovurdering, vores beretning og en række situations- og trusselsvurderinger.